Front drawing
Officiell invigning / Official inauguration

 

SEPTEMBER 2017

Under två veckors tid har vi firat. Firat och känt en enorm stolthet över vår nybyggnation. Våra nya fantastiskt fina lokaler
innefattande 8 000 m². Vi började med invigning i samband med vår internationella säljkonferens den 14:e september.
Tätt följt av den officiella invigningen 22 september där vi bjöd in all personal samt byggare. Tidplanen för nybyggnationen
har varit minst sagt tight men tack vare ett otroligt gott samarbete, god arbetsmoral och stor lojalitet tillsammans med 
Ågårds Bygg, totalentreprenör för byggnationen samt alla berörda underleverantörer lyckades vi nå vårt slutmål. 
Vi är fantastiskt nöjda och stolta med slutresultatet och vi önskar innerligt att alla inblandade känner detsamma.

Som vi tidigare sagt - vi byggde för att möta den ökande efterfrågan och fortsätta expandera i önskvärd takt.
Vi tror på den lokala förankringen och sätter stor tilltro till vår nisch. 

HangOn bygger för framtiden!

 

In two weeks we have celebrated. Very proud of our new extension, our new amazing nice premises comprising 8,000 m².
We inaugurated the new extension by our International Sales Conference on September 14th. Closely followed by the official
opening ceremony September 22nd where we invited HangOn staff and all builders. The timetable for new extension has been
quite tight, but thanks to excellent collaboration, good working morale and loyalty together with Ågårds Bygg, the contractor for
construction and all relevant subcontractors, we managed to reach our final goal. We are wonderfully pleased and proud of the
end result and we sincerely wish you to feel the same.

As we said earlier - we built to meet the growing demand and continue to expand. We believe in the local anchoring and trust in
our niche. 

HangOn is building for the future! 
 


 

Invigning i samband med vår internationella säljkonferens 14 september  /
Inauguration 14th of September by our International Sales Conference

 

 

Officiell invigning 22 september med Gnosjö kommunalråd Christine Hästmark /
Official inauguration 22 of September by Christine Hästmark, municipal commissioner of Gnosjö

 

 

Nu är det bara ett fåtal dagar kvar.... / Just a few days left

 

END OF AUGUST 2017

Under ett års tid har vi med stor nyfikenhet sett vår nya tillbyggnad växa fram. Nu är det bara några få dagar kvar till
slutbesiktning. Utbyggnaden kommer inrymma såväl utökat antal kontorsplatser/mötesplatser som ny produktionsyta
och lager/utlastning. 8 000 m² är en hissnande stor yta, men vi tror på vår bygd, vi sätter stor tilltro till vår nisch och
att vi kommer fortsätta växa...

Vi bygger för framtiden!

( Håll ut - så snart slutbesiktningen är avslutad ska vi visa er runt i vår nya utbyggnad! )

 

Over a year, we have seen our new extension growing. Now it is just a few days left for final inspection. The extension
will include new office space/meeting points and new production area & warehouse loading. 8,000 m² is a
large area, but we strongly believe in our business and that we will continue growing...

We believe in future!

( As soon final inspection is finalized we will update this blog with new pics from our extended 8 000 m²! )

 


 

Bara ett fåtal veckor kvar nu.../ Just a few weeks left....

 

AUGUST 2017

 

För ganska exakt ett år sedan togs första spadtaget till vår nya tillbyggnad. Den tionde utbyggnaden för HangOn sedan starten
1989. Vår nuvarande yta om 12 000 m² utökas därmed med nästan ytterligare 8 000 m². Några intensiva jobbveckor under
sommaren har nu passerat och vi kan stolt konstatera...nu är det bara ett fåtal veckor kvar till slutbesiktning!

About a year ago groundwork was initiated for our new HangOn extension. The tenth extension by HangOn history since 1989. 
Our present 12 000 m² will be extended by another 8 000 m². During some intensive working days during summer we are finally
there...just a few weeks left for final inspection!

 

 

Med sedumtaket på plats på vår nya entré har vi slutligen täckt vårt 8400 m² stora takyta. 

With sedum roof on the new extension entrance we have finally covered the 8400 m² roof area

 

 

Med stor nyfikenhet kommer vi nu följa takvegetationen och de 12 olika arter som troligt ska växa fram på vårt vackra sedumtak.

We are really looking forward the 12 different arts growing on our sedum roof.

 

 

 

 

Fortfarande återstår en del planarbete framför entré och resterande tillbyggnad. Bland annat ska planytor ersättas med gräs och
ytterligare en parkeringsplats ska växa fram. Under förra veckan byggdes en vacker inramning mot vår nya entré - två stenmurar 
uppbyggda av natursten. 
 

There is still some groundwork left in front of the new entrance and aorund the rest of the extension; for example grass area and
another parking lot.
Last week a beautiful framing was built in front of our new entrance - two stone walls built of natural stone.
 

 

 

 

Under flera veckors tid under sommaren har det pågått montering av fönster, dörrar och lastportar.

During several weeks in the summer windows, doors and industrial doors have been installed.

 

  

 

Målningsarbetet invändigt är i princip klart, medans vi utvändigt fortfarande har några ytor kvar att färdigställa.

Painting inside is almost finished, although some exterior painting is still left.

 

8400 m² sedumtak / 8400 m² sedum roof

 

JULY 2017
 

Med endast två månader kvar till slutbesiktning av vår nya utbyggnad pågår febril verksamhet på hela bygget.
Och det intensiva arbetet förväntas fortgå hela sommaren. För en vecka sedan påbörjades arbetet med 
tillbyggnadens sedumtak. De 8400 m² motsvarar ett av de största sedumtaken vår takläggare någonsin lagt.
Takarbetet beräknas ta cirka två veckor och sysselsätter 13 man och 2 kranbilar.

With just two months left until completion of our new expansion, febrile operations and intensive work are expected
continued throughout the summer. A week ago work with sedum roof of the new extension just started.
2 weeks job and employment for 13 man and 2 cranes lorries are expected to complete the 8400 m² sedum roof.
Surely one of the largest sedum roofs ever for our supplier.

 

 

 

I slutet av juni lyftes de sista takplåtarna på plats och kort därefter kunde vi slutföra golvgjutningen för nybyggnationen, även
detta i den nya entrén.

At the end of June, last roof sheets were lifted in place and shortly afterwards we were able to complete final concrete floor
making for the new extension entrance.

 

 

 

En stor leverans av fönsterpartier ska nu monteras på plats under en månads tid.

We have received a large delivery of window parts and for a month now all windows will be mounted in place.

 

 

 

Invändigt kvarstår fortfarande stora ytor att måla och även här fortlöper arbetet ända fram till augusti.

Inside there are still large surfaces to paint and the work continues until August.

 

 

När murningsarbetet i kontorsdelen precis avslutats, så tog golvläggningen vid. Ett tidskrävande arbete då vi totalt kommer
lägga ca 1000 m² marmorgolv.

When the bricklaying in the office area was just finished, floor-laying started. A time-consuming job with approximately
1000 m² marble floor.

 

 

 

Nya entrén växer fram / New extension entrance

 

JUNE 2017

För ett antal veckor sedan restes konstruktionen som binder samman utbyggnaden med befintlig byggnad. Och redan nu
kan vi skönja nya entrén vilken blir belägen mitt emellan befintlig och nuvarande utbyggnad. Med bara ett par månader kvar
av byggprocessen är det nu full aktivitet precis överallt i alla de tre sk skeppen, såväl in- som utvändigt. Invändig eldragning,
brandskydd sätt på plats, innerväggar växer fram, golvgjutning, invändig målning och därtill kvarvarande takisolering.

Just a few weeks ago we made set up of steel construction to assemble extension with existing building. Right now new
extension entrance is on the way, situated between new extension and existing building. With only a couple of months
left for the complete HangOn extension process there is busy ongoing work both interior and exterior. Interior electricity,
fire protection, inside walls, concrete floors, inside painting and exterior insulation roofing.

 

 

   

 

 

Taklagsfest / Topping-out ceremony

 

MAY 2017

Nu är taklaget på plats och såklart firade vi detta med traditionell taklagsfest dagen till ära. Fantastiskt trevligt tillfälle att
samla våra duktiga byggare för tårtfest inne hos oss på HangOn.

Today we celebrated traditional Topping-out ceremony at HangOn. A nice moment of gathering our talented builders of the
HangOn e
xtension.

 

 

 

Vi växer samman / Extension assembles with existing building

 

MAY 2017

Tre månader har det tagit för våra tre sk "skepp" att växa fram. I slutet av förra veckan monterades stålkonstruktionen som
kopplar samman utbyggnaden med befintlig byggnad. Nu växer vi samman.

End of last week we made set up of steel construction to assemble HangOn extension with existing building.

 

 

 

I första skeppet växer andra planets golvyta fram.

Second floor by first leg of HangOn extension.

 

 

 

Golvgjutning påbörjad / Making concrete floors

 

APRIL 2017

Ganska exakt två månader efter det att första stålkonstruktionen restes växer nu tredje skeppet fram. Med stora lyftkranar lyfts
ännu ett antal cementblock och takplåt på plats. Samtidigt pågår alltjämt ett intensivt arbete både in- och utvändigt i första och
andra skeppet med takisolering och golvgjutning.

Third leg of HangOn extension is on the way almost exactly two months after set up of first steel construction.
At the same, by first and second leg, an intensive work is going on with insulation roofing and making concrete floors .

 

 

 

Golvgjutning i de två första skeppen är i full gång.

Making concrete floors by first and second leg of HangOn extension.

 

 

Andra & tredje etappen / Second and third leg of HangOn extension

 

APRIL 2017

Under drygt sju veckors tid har det arbetats intensivt med att få stålkonstruktioner och cementblock på plats.
Redan i slutet av mars kunde vi skönja andra "skeppets" framväxt.

During seven weeks an intensive work has been going on with steel constructions and concrete blocks.
Until end of March second leg was finished.

 

 

Samtidigt som stålkonstruktioner och cementblock satts på plats har det arbetats med invändig el och takisolering.

Roof insulation and electricity is ongoing work by the same time as set up of steel constructions and concrete blocks.

 

 

Med framväxten av tredje "skeppet" kommer vi närmare och närmare befintlig byggnad.

By third leg HangOn extension is growing closer and closer to existing building.

 

 

 

Första & andra etappen / First and second leg of HangOn extension

 

MARCH 2017

 

Vår nya tillbyggnad är konstruerad efter tre sk "skepp". Efter enbart ett par veckors jobb är första "skeppet" rest och det andra
redan på snabb framväxt.

Below you will find pics from first and second leg of HangOn extension. All together in just a few weeks.

 

 

Första och andra "skeppet" växer fram.

First and second leg of HangOn extension is on the way.