SMÅ SAKER SOM GÖR
STOR SKILLNAD

Genom att använda de små kostnaderna för hängning och maskering på rätt sätt kan man
reducera totalkostnaden för lackering med 50 %.  Det är inte bara tomma löften,
det är nyckeln till framgång. På kommande sidor presenterar vi några av våra ekonomiska exempel.

 

För komplett kalkyl, se här!


BHL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HQL

 

SLUTSATSER

» Smart hängning kan reducera total lackeringskostnad med 50 %.  
» Smart hängning kan ofta ge stora energibesparingar.
» Material behöver organiseras och förvaras på ett smart sätt i förhängningsstationen.
» Förutom kostnadsbesparingarna finns även flertalet måleritekniska fördelar med  
    smart hängning.
» I detta fall ger HQL det bästa resultatet tack vare den snabbaste hängningen   
    men BHL är en mer flexibel lösning.